Bouwkundig Beheer

Een appartementencomplex in een goede bouwkundige staat bepaalt voor een belangrijk deel uw woonplezier, maar ook de waarde van uw appartement. Wij verzorgen een gedegen Meer-Jaren-Onderhoud-Plan met een link naar de financiën zodat bouwkundig onderhoud structureel en betaalbaar wordt uitgevoerd. Een solide basis, voor nu en in de toekomst! VvE Company kan in deze module de volgende diensten met eigen medewerkers leveren:

 • Jaarlijkse inspectie van het complex
 • Jaarlijks het opstellen van een actieplan als uitvloeisel van het Meer-Jaren-Onderhoud-Plan (MJOP)
 • Het  opstellen en bespreken van een MJOP
 • Het opstellen van een nulmeting van de huidige onderhoudstoestand
 • Het updaten van het MJOP; na 3-5 jaar dient het MJOP geactualiseerd te worden, na bouwkundige inspectie wordt het voorliggende plan herzien
 • Het begeleiden van bouwkundige werkzaamheden
 • Het bepalen van de huidige staat van onderhoud
 • Het opmaken van een bestek ten behoeve van de uit te voeren werkzaamheden
 • Het opvragen van minimaal drie offertes ten behoeve van de werkzaamheden
 • Het bepalen van garanties op de uit te voeren werkzaamheden
 • Het organiseren van het vereiste onderhoudswerk
 • Het toezicht houden op deze werkzaamheden
 • Het opleveren van de uitgevoerde werkzaamheden
 • Het toezien op naleving van de garantiebepalingen gedurende garantieperiode