Secretarieel

VvE Company verzorgt voor u de ledenadministratie en organiseert de vergaderingen van A tot Z. Omdat wij op de hoogte zijn van de regels, procedures en eventuele wetswijzigingen, kunnen wij u optimaal ondersteunen. Hierbeneden treft u een opsomming aan van onze secretariële ondersteuningsmogelijkheden.

 • Het voeren van de ledenadministratie
 • Het uitvoeren en begeleiden van vergaderbesluiten
 • Het actueel ingeschreven houden van de VvE en haar bestuurders bij de KvK
 • Het organiseren van de Algemene Leden Vergadering (ALV)
 • Het notuleren van de ALV
 • Het voorbespreken met het bestuur van de ALV
 • Het bijwonen of voorzitten van de ALV
 • Het opstellen en verzenden uitnodiging, agenda en jaarstukken
 • Het bijwonen en of voorzitten van bestuursvergaderingen of buitengewone ledenvergaderingen
 • Verzending van de notulen en evt. bijlagen
 • De begeleiding van een eigendomsoverdracht