Corona maatregelen

Geachte leden,

Via deze weg willen wij u informeren omtrent het gewijzigde beleid van VvE Company ten aanzien van het Coronavirus.

Vanwege de aangescherpte maatregelen om het Coronavirus in te dammen zullen alle ingeplande vergaderingen van eigenaars tot 1 juni a.s. tot nader order uit te stellen. Voor deze vergaderingen zal in goed overleg met het bestuur van de betreffende VvE een nieuwe datum worden vastgesteld.

Daarnaast zullen onze medewerkers cf. dringend advies van de overheid zoveel als mogelijk thuis werken. Dat kan betekenen dat we minder goed bereikbaar zijn dan dat u van ons gewend bent. Wij zullen uiteraard proberen de nadelige effecten tot een minimum te beperken.

Wij blijven de ontwikkelingen en adviezen vanuit de overheid nauwlettend in de gaten en zullen waar noodzakelijk aanvullende maatregelen nemen.

Met vriendelijke groet,

Directie VvE Company
Lennart van der Wilk en Hans de Ridder.